Картанка 2 (1).jpg

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ САРАПТАУ КЛУБЫ

Қазақстанның сарапшылар қауымдастығында пікірталасқа арналған топ. Қайда және қалай дамуымыз қажет? Бүгінде қоғам не күтеді? Жүйелі реформалар негізі неден құралуы қажет? Мемлекеттік саясат қалыптастыру қағидалары мен іске асыру құралдары қандай болуы қажет?

 

Қазақстандық Сараптау Клубы Әлемдік экономика және саясат институты (ӘЭСИ) бастамасымен құрылған және Тұңғыш Президент – Елбасы Қоры тапсырмасымен 2019 жылы басталған зерттеулер топтамасын ұсынады. Бұл зерттеулерде қорытындылар мен нәтижелер ұсынымдық сипатта берілген және олар баламалы күн тәртібі болып табылмайды.

Жарияланымдар

Аталған кітаптар Қазақстан экономикасының даму факторлары мен жағдайларын кешенді ғылыми-практикалық зерттеу нәтижесі болып табылады. Зерттеуді халықаралық және қазақстандық сарапшылар тобы жүргізді. Зерттеу мақсаттары елдің адам, табиғи, өндірістік және инфрақұрылымдық капиталын қалыптастыру ерекшеліктерінен бастап, экономика мен қоғам сапалы және тиімді жаңғыруы үшін қажет формалды және формалды емес институттарды қалыптастыруға және дамыған 30 елдің қатарына кіруді қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық реформаларды іске асырудың басым бағыттарын айқындауға дейінгі көптеген мәселелерді қамтыды.

Тұрақты өсім полюстері

Елдің кеңістіктік дамуының ағымдағы моделін қалыптастыру факторларын, урбандалу мен өңірлерді дамыту саласындағы саясатты зерттеу нәтижесінде теңгерімді өңірлік саясат, көші-қонды оңтайлы басқару, сонымен бірге "тұрақты өсім полюстерін" дамыту бойынша шешімдер ұсынылды.

Макроэкономикалық иммунитет

Зерттеу шеңберінде Қазақстанның тұрақты қаржылық иммунитетін қалыптастыру үшін фискалдық және монетарлық саясаттың негізгі кедергілері анықталды. Экономика дамуының сценарийлік болжамдарын экономикалық модельдеуді қолдану, сондай-ақ, мемлекеттік саясаттың іске асырылып жатқан шараларын бағалау бойынша ұсынымдар жүйесі әзірленді.

Экономиканың жаңа ынталандырулары. Индустрияландыру. Постиндустриялық қоғам.

Кітапта индустриялық экономика мен қоғамның постиндустриялық даму сатысына көшуге қажетті экономиканың түрлі секторларының тиімділігін арттыру және құрылымдық реформаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен шешімдер әзірленді.

Қазақстан Республикасының адам капиталын дамыту

Кітапта Қазақстанның әлеуметтік капиталының жай-күйін қалыптастыратын адам капиталы факторларының жиынтығы, әсіресе құндылық қасиеттері зерттелген. Экономиканың әл-ауқаты мен бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуі үшін қажетті адам капиталын қалыптастыру бойынша бастамалар ұсынылған.

Қуатты мемлекет.

Кемел қоғам.

Кітапта мемлекеттік басқарудың ағымдағы және перспективалық моделін дамытуда мемлекеттік аппарат пен қоғамның өзара іс-қимылы және қатысу сипатының мәселелері зерттелген. Мемлекеттік басқарудың проблемалық аймақтары анықталып, мемлекет пен азаматтардың өзара іс-қимылының нысандары мен басқару жүйелерін трансформациялау бойынша бастамалар ұсынылған.

Іс-шаралар

 • Онлайн-дискуссия на тему "Результаты исследования развития системы госуправления в РК"

  ИМЭП / Институт мировой экономики и политики и TALAP Центр прикладных исследований приглашают всех заинтересованных экспертов принять участие в онлайн-дискуссии по результатам исследования развития системы государственного управления в Казахстане.
  ⌚️18 мая, 15:00

 • Онлайн-дискуссия на тему «Новые стимулы экономики»

  Казахстанский экспертный клуб совместно с Институтом мировой экономики и политики (ИМЭП) приглашают вас принять участие в онлайн-дискуссии на тему «Новые стимулы экономики. Постиндустриальное развитие».
  ⌚️13 мая, 15:00

 • Онлайн-дискуссия на тему «Битва за будущее»

  Казахстанский экспертный клуб совместно с Институтом мировой экономики и политики (ИМЭП) приглашают вас принять участие в онлайн-дискуссии на тему «Битва за будущее».
  ⌚️8 мая, 15:00

САРАПШЫЛАР

Тең құрылтайшы және серіктес Whiteshield Partners

Фади Фарра

Серіктес және Директор   Whiteshield Partners

Энтони О’Салливан

Директор  Whiteshield Partners

Павел Войцеховский

Директор  Whiteshield Partners

Эрик Берглёф

Сарапшы және профессор Science Po

Сергей Гуриев

Серіктес  Whiteshield Partners

Қаныш Төлеушін

Директор  Whiteshield Partners

Ернар Жаркешов

KS Partners консалтингтік компаниясының директоры және құрылтайшысы

Данияр Куаншалиев

Racurs консалтинг ЖШС-нің басқарушы серіктесі

Қыдырбаев Досым

Tengri Partners компаниясының басқарушы серіктесі

Ушбаев Ануар

KS Partners консалтингтік компаниясының серіктесі

Агимбеков Жандос

қалалардын төмен көміртекті дамуы бойынша АДБ кеңесшісі

Исаева Гүлжамал

Серіктес 

CRC

Қуаныш Жайықов

Серіктес 

CRC

Әнуар Буранбаев

Басқарушы серіктес

CRC

Қайнар Қожумов

Проект офисінің аналитика бойынша бас менеджері

Рахимжанова Анар

Проект офисінің аналитика бойынша бас менеджері

Исабек Альжанов

Проект офисінің Директор

Санжар Кеттебеков

Исполнительный директор по управлению проектами 

Алибек Кабылбай

Консультант ТОО «Ракурс Консалтинг»

Сәдуақасов Қайрат

АДБ-нің Қазақстандық офисіндегі жеке секторды дамыту бойынша кеңесші

Ерлан Хасенбеков

Әлемдік экономика және саясат Институты (ӘЭСИ) директорының орынбасары

Мырзабеков Жанат

Әлемдік экономика және
саясат институтының жанындағы бағдарламалардың үйлестірушісі

Ғалым Махмеджанов

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы қоры

Гүлбану Пазылхаирова

Әлемдік экономика және саясат институтының бағдарламасының жетекшісі

Садиева Сабина

Әлемдік экономика және саясат институтының бағдарламасының жетекшісі

Суханов Сәбит

«TALAP» Қолданбалы зерттеулер орталығының директоры

Рахым Ошақбаев

СОҢҒЫ ПІКІРЛЕР

Группа для дискуссии в экспертном сообществе Казахстана. Куда и как развиваться, какие новые точки роста? Как изменились ожидания общества сегодня? Что должно лечь в основу системных реформ? Какими должны быть принципы формирования и инструменты реализации государственных политик?

Казахстанский Экспертный Клуб инициирован Институтом мировой экономики и политики (ИМЭП) и представит серию исследований начатых по поручению Фонда Первого Президента - Елбасы в 2019 году. Выводы и результаты представленные здесь носят рекомендательный характер и не являются альтернативной повесткой.

СЕРИЯ ОНЛАЙН-ДИСКУССИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
⌚️ 6 мая, 15:00
ИМЭП / Институт мировой экономики и политики запускает серию обсуждений в экспертном сообществе.
Представленные исследования международных и казахстанских экспертов являются результатом комплексного научно-практического анализа факторов и условий развития экономики Казахстана.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ САРАПТАУ КЛУБЫ

Нұр-Сұлтан, Қазақстан, 2020

 • telegram-8-599103

ҚАЗАҚСТАНДЫ ДАМЫТУ ҮШІН САРАПШЫЛАР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ